top of page
Search

Planksidan Göteborg - In Bloom

På uppdrag av Trafikverket målar jag under vecka 45 ett större verk på Västlänkens byggplank. Verket kallar jag "In Bloom" och finns att se på Operastråket. Kommer att ladda upp bilder när verket är färdigt!

25 views0 comments

Recent Posts

See All

På fredag 24/2 kommer jag tillsammans med en gäng ascoola konstnärer ställa ut konst på Skeppet Elvira ett stenkast (haha no pun intended) från Stenpiren. Förutom konst kommer öl och livemusik finnas

Hej där! Nu finns två av mina verk att se på Studenternas galleri i Samhällsvetenskapliga biblioteket (GU). Verken kommer att hänga där fram tills augusti tillsammans med konst från andra duktiga kons

Post: Blog2_Post
bottom of page